Pages

Saturday, March 27, 2010

മഴയും നീയും

മഴയും നീയും


മഴയായിരുന്നു നിന്നെ കണ്ടൊരു നേരം

മഴയായിരുന്നു നിന്നോട് മിണ്ടിയ നേരവും.....

മഴയായിരുന്നു നാം സൌഹൃതം പങ്കുവെച്ചൊരു നേരം

മഴയായിരുന്നു നാം കളിച്ചുചിരിച്ചൊരു നേരവും.....

മഴയായിരുന്നു നീയെന്നോട്‌ പ്രണയം ചൊല്ലിയ നേരം

മഴയായിരുന്നു നീയെന്നെ പുല്‍കിയ നേരവും.....

മഴയില്ലിന്നു നീയെന്നരികില്ലില്ലാത്ത ഈ നേരമെങ്കിലും

മഴയാണ്, നീയാണ്; എന്ന മനസ്സില്ലിന്നുമേ.......


##നിച്ചുട്ടന്‍സ്##

1 comment: